PAG

 
 

Systemy Higieny. System HACCP. Systemy dozujące.

 

Profesjonalne urządzenia gastronomiczne i meble ze stali nierdzewnej

 
 

Strona główna / Oferta / Higiena - System HACCP

 

Higiena - System HACCP

Higiena - System HACCP
 
 

Firma PAG jest kompetentnym partnerem w sprawach profesjonalnej higieny kuchennej. Opracowane procedury na bazie środków higieny DR. WEIGERT'a zgodne są z systemem HACCP.

Służymy doradztwem w zakresie opracowania planu higieny dla kuchni, piekarni i cukierni zgodnie z wymogami HACCP.

W celu zapewnienia jakości higieny, efektywności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa żywności pracownicy firmy przygotowują system dozujący - uwzględniając temperaturę, stężenie środka myjącego czy dezynfekcyjnego, ciśnienie wody oraz jej właściwości. System obsługi klientów pozwala na ciągłą opiekę w celu zapewnienia stałego uzyskiwania doskonałych wyników procesu mycia i dezynfekcji. Urządzenia dozujące i urządzenia doprowadzające środki - poddawane są systematycznej kontroli i konserwacji.

 

Korzyści:

  • czyste naczynia kuchenne są znakiem jakości i gwarancją bezpieczeństwa żywności,

  • optymalne wyniki procesu mycia dają wymienne korzyści ekonomiczne,

  • czyste bez zabrudzeń i przypaleń urządzenia oraz naczynia,

  • stała kontrola zużycia środków higieny,

  • skuteczne mycie otoczenia kuchni,

  • eliminacja zagrożeń pod względem higieny,

  • precyzyjne dozowanie środków, automatyczna kontrola stężenia oraz rejestracja danych.

Wszystkie te korzyści są jednocześnie warunkami w zakresie zabezpieczenia jakości w profesjonalnej kuchni i koniecznym elementem systemu HACCP.

Uwaga:
Doradztwo i systemy dozujące są bezpłatne!

Podstawy systemu HACCP:

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 08. poz. 2020) obowiązkiem wdrożenia zasad systemu HACCP zostali objęci wszyscy produkujący lub wprowadzający do obrotu żywność, którzy w celu zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej oraz zasad higieny, obowiązani są wdrożyć i stosować zasady dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej.

Obowiązek wdrażania zasad systemu HACCP spoczywa na kierującym zakładem lub osobie przez niego upoważnionej. Osoby te zobowiązane są wdrożyć i stosować zasady tego systemu.

Podjęcie działań wprowadzania zasad systemu HACCP określono na dzień 1 maja 2004 r.

 

Zapraszamy na szkolenia z zakresu
systemów HACCP.

 

^do góry^

 

Copyright © 2003-2011 phu PAG. Wszystkie prawa zastrzeżone.